Navi: Pengurusan Kualiti

Unit Pengurusan Kualiti

E-mail Print PDF

Unit Pengurusan Kualiti UiTM Sarawak adalah gabungan dari dua unit, iaitu akademik dan pentadbiran, yang mengelola, memantau dan membantu perlaksanaan program yang berkualiti. Kami juga berperanan untuk menyebarkan maklumat mengenai amalan kualiti kepada semua kakitangan dan pelajar UiTM Sarawak . Kami juga merancang upacara penganugerahan dan mengadakan mesyuarat untuk merancang dan mengenalpasti prestasi di dalam universiti. Kami berusaha keras untuk mewujudkan peningkatan berkualiti yang berterusan. Hal ini diamalkan dalam suasana saling mempercayai oleh kakitangan yang bermotivasi dan bersemangat, yang memahami visi dan bagaimana mereka boleh menjayakannya.

 

Objektif

  • Untuk menjadi kampus contoh bagi semua kampus UiTM dan fakulti-fakulti di seluruh Malaysia.
  • Untuk memperoleh pengiktirafan anugerah kualiti di peringkat negeri dan kebangsaan.
  • Untuk menganjurkan pertandingan –pertandingan inisiatif kualiti di peringkat kampus

Fungsi

  • Menyebarkan maklumat mengenai amalan kualiti kepada semua kakitangan dan pelajar.
  • Merancang untuk upacara penganugerahan.
  • Menyusun Semula laporan-laporan untuk meraih anugerah.
  • Memperakui prestasi jabatan-jabatan, unit dan kakitangan UiTM Sarawak.
  • Mencadangkan tindakan pembetulan kepada pihak penguasa untuk peningkatan kualiti yang berterusan.

 

 

21 Jawatankuasa Unit Pengurusan Kualiti (2011)

1

KIK

- Kumpulan Inovatif & Kreatif
Untuk melayari laman web KIK UiTM Sarawak, sila layari http://sarawak.uitm.edu.my/kik.

2

PGAN

- Pengurusan Pelanggan

3

5S

- SeiriI (asingkan), Seiton (susun), Seiso (bersihkan), Shitsuke (disiplin) DAN Seiktu (piawai)

4

REK

- Pengurusan Rekod

5

INOV

- Inovasi

6

AKD(SSR)

- Audit Kualiti Dalaman

7

UKUR 

- Pengukuran Kualiti

8

ISO

- Pensijilan ISO

9

AQA

- Academic Quality Assurance

10

PROSES

- Pendokumentasian dan Penambahbaikan Proses

11

PGKP

- Pasukan Gerakan Kualiti Pelajar

12

SOSCHo

- Keselamatan, Kesihatan dan Persekitaran

13

POPS

- Pematauan Operasi Perancangan STRATEGIK

14

HASIL PPJ

- Hasil Penyelidikan,Penerbitan & Jaringan Industri

15

E-INISIATIF 

- Inisiatif Elektronik

16

MQA (SRP)

- Malaysian Qualification Agency

17

KEKITAAN

- Kelab Kakitangan & Kebajikan Staf

Untuk melayari laman Facebook KEKITA, sila layari https://www.facebook.com/KEKITAUiTMSWK.

18

PERSEKITARAN & KECERIAAN

19

AMALAN TERBAIK & PENANDAARASAN                     

20

RISK MANAGEMENT

21

JAWATANKUASA JAMINAN KUALITI (AKADEMIK)

Dr Gluma Saban

Ketua Unit

Gluma Saban, Dr.

Ketua Unit Pengurusan Kualiti
+6082 677632

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it